Instalacje Elektryczne
Projektowanie Wykonawstwo
Zbigniew Maglewski

 • oswietlenie_stadionu
 • oswietlenie_szkoly
 • rodzielnica
 • rozdzielnia
 • schemat_linii
 • schemat_tablicy
 • urzadzenia_teletechniczne

Firma Instalacje Elektryczne Projektowanie i Wykonawstwo Zbigniew Maglewski działa od 1982 roku i ma na swoim koncie bardzo zróżnicowane realizacje instalacyjne. Każda realizacja wykonawcza lub projektowa zarządzana jest przez właściciela firmy Zbigniewa Maglewskiego — specjalistę z wieloletnim doświadczeniem co gwarantuje wysoką jakość wykonanych robót oraz projektów.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji odgromowej, linii kablowych, oświetlenia terenu, oświetlenia wewnętrznego, opraw oświetleniowych, instalacji osprzętu elektroinstalacyjnego oraz system inteligentnego budynku, montaż tablic rozdzielczych,
 • wykonanie instalacji teletechnicznej (słaboprądowej): kompleksowej sieci teleinformatycznej w tym sieci strukturalnych, SAP (system alarmu pożaru - p. poż.), system detekcji tlenku węgla CO i LPG, SWiN (system włamania i napadu), CCTV (telewizji dozorowej/przemysłowej również w jakości HD), system kontroli dostępu, telewizyjnej, telefonicznej, domofonowej, wideodomofonowej, oprzewodowanie — system automatyki przemysłowej i innych sieci,
 • dostawa i konfiguracja punktów dystrybucyjnych strukturalnych sieci komputerowych oraz systemów teletechnicznych,
 • wykonanie projektów wykonawczych i powykonawczych instalacji elektrycznych (wewnętrzna instalacja elektryczna, zewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia, linie kablowe itd.),
 • pomiar stanowiska bezpiecznej pracy (natężenie oświetlenia, wilgotność, ochrona przeciwporażeniowa),
 • ocena stanu technicznego instalacji,
 • nadzór inwestorski.

Mamy duże doświadczenie we wszystkich wyżej wymienionych usługach wykonywanych zarówno w nowo powstałych budynkach jak i budynkach modernizowanych. Realizujemy prace wykonawcze i projektowe na budynkach:

 • biurowych
 • budynkach użyteczności publicznej
 • mieszkalnych
 • przemysłowych